'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' ORDER BY `order` ASC"; $dzialy_2=mysql_query("$dzialy_1") OR die(mysql_error()); while(list($MenuId,$MenuGrupa,$MenuOrder,$MenuTyp,$MenuTytul,$MenuOpis,$MenuAdres)=mysql_fetch_row($dzialy_2)) { if($MenuGrupa>0) { $MENU['do'][$MenuGrupa][$MenuOrder]=array("id" => $MenuId, "typ" => $MenuTyp, "tytul" => $MenuTytul, "opis" => $MenuOpis, "adres" => $MenuAdres); } else { if($MenuOrder=="1") { $MENU['index']=$MenuId; } $MENU['up'][$MenuOrder]=array("id" => $MenuId, "typ" => $MenuTyp, "tytul" => $MenuTytul, "opis" => $MenuOpis, "adres" => $MenuAdres); } } unset($MenuId,$MenuGrupa,$MenuOrder,$MenuTyp,$MenuTytul,$MenuOpis,$MenuAdres); # parsowanie menu # if(count($MENU['up'])>0) { $m=0; reset($MENU['up']); ksort($MENU['up']); while(list($k,$w)=each($MENU['up'])) { $m++; $selected=0; if($HTACCESS['kategoria']==$w['id']) { $selected=1; } elseif(($HTACCESS['kategoria']=="" || $HTACCESS['kategoria']=="0") && $w['id']==$MENU['index'] && !isset($HTACCESS['dzial'])) { $selected=1; $HTACCESS['kategoria']=$w['id']; } else { $selected=0; } $htmlMenuHtm .="\n"; $htmlMenuHtm .="\n"; $htmlMenuHtm .="
 • "; if($selected>0) { # tytul dla H1 i/lub header # $htmlH1kategoria=$w['tytul']; $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .=$w['tytul']; $htmlMenuHtm .=""; # tworzenie podmenu # if(count($MENU['do'][$w['id']])>0) { $Sile=0; $htmlMenuHtm .="\n"; $htmlMenuHtm .="
  "; $htmlMenuHtm .=""; $htmlMenuHtm .="
  "; $htmlMenuHtm .="\n"; unset($kA,$wA,$Sile); } $htmlMenuHtm .="
 • "; $htmlMenuHtm .="\n"; $htmlMenuHtm .="\n"; unset($selected); } unset($m,$k,$w); } else { # brak menu # header("Location: 404.html"); exit; } # tworzenie artykulu # if(strlen($HTACCESS['key'])>3) { # dane z kalendarza # $CALENDARSQL['date']=explode("_", $HTACCESS['key']); } if(is_array($CALENDARSQL['date'])) { # sprawdza czy w url'u podano daty # $CALENDARSQL['year']=$CALENDARSQL['date'][0]; $CALENDARSQL['month']=$CALENDARSQL['date'][1]; if(isset($CALENDARSQL['date'][2]) && $CALENDARSQL['date'][2]>0 && $CALENDARSQL['date'][2]<32) { $CALENDARSQL['day']=$CALENDARSQL['date'][2]; } # sprawdzanie daty # if($CALENDARSQL['month']<1 || $CALENDARSQL['month']>12) { $CALENDARSQL['month']=strftime("%m", time()); } if($CALENDARSQL['year']<1970 || $CALENDARSQL['year']>2020) { $CALENDARSQL['year']=strftime("%Y", time()); } if($CALENDARSQL['day']>0) { if(checkdate($CALENDARSQL['month'],$CALENDARSQL['day'],$CALENDARSQL['year']) === false) { $CALENDARSQL['day']=1; } } # limit dni # if(checkdate($CALENDARSQL['month'],31,$CALENDARSQL['year']) === true) { $CALENDARSQL['days']=31; } elseif(checkdate($CALENDARSQL['month'],30,$CALENDARSQL['year']) === true) { $CALENDARSQL['days']=30; } elseif(checkdate($CALENDARSQL['month'],29,$CALENDARSQL['year']) === true) { $CALENDARSQL['days']=29; } elseif(checkdate($CALENDARSQL['month'],28,$CALENDARSQL['year']) === true) { $CALENDARSQL['days']=28; } # znaczniki poczatku i konca dat # if($CALENDARSQL['day']>0) { $CALENDARSQL['s']=mktime(0,0,0,$CALENDARSQL['month'],$CALENDARSQL['day'],$CALENDARSQL['year']); $CALENDARSQL['e']=mktime(23,59,59,$CALENDARSQL['month'],$CALENDARSQL['day'],$CALENDARSQL['year']); } else { $CALENDARSQL['s']=mktime(0,0,0,$CALENDARSQL['month'],1,$CALENDARSQL['year']); $CALENDARSQL['e']=mktime(23,59,59,$CALENDARSQL['month'],$CALENDARSQL['days'],$CALENDARSQL['year']); } # zapytanie SQL # # rozne dzialy dla jezykow # switch($HTACCESS['jezyk']) { case "pl": $CALENDARSQL['dzial']="`dzialA`='1' OR `dzialA`='2' OR `dzialA`='3'"; break; case "en": $CALENDARSQL['dzial']="`dzialA`='9' OR `dzialA`='10' OR `dzialA`='11'"; break; case "de": $CALENDARSQL['dzial']="`dzialA`='16' OR `dzialA`='30' OR `dzialA`='31'"; break; } $SQL="`akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND ({$CALENDARSQL['dzial']}) AND ((`dataA`>='{$CALENDARSQL['s']}' AND `dataA`<='{$CALENDARSQL['e']}') || (`dataA`<'{$CALENDARSQL['s']}' AND `dataB`>'{$CALENDARSQL['e']}' AND `dataB`>'0') || (`dataA`>='{$CALENDARSQL['s']}' AND `dataA`<='{$CALENDARSQL['e']}' AND `dataB`>'{$CALENDARSQL['e']}' AND `dataB`>'0') || (`dataA`<'{$CALENDARSQL['s']}' AND `dataB`>='{$CALENDARSQL['s']}' AND `dataB`<='{$CALENDARSQL['e']}' AND `dataB`>'0'))"; unset($htmlH1kategoria,$htmlH1podkategoria); $htmlH1kategoria .=$TRANS['037']; $htmlH1kategoria .=" "; if($CALENDARSQL['day']>0) { $htmlH1kategoria .=$CALENDARSQL['day']; $htmlH1kategoria .="."; } $htmlH1kategoria .=$CALENDARSQL['month']; $htmlH1kategoria .="."; $htmlH1kategoria .=$CALENDARSQL['year']; $INCALENDAR=1; unset($CALENDARSQL); } elseif($HTACCESS['item']>0) { # pobranie jednego tekstu # # warunek dla aktualnosci i zapowiedzi # if($HTACCESS['kategoria']=="2" || $HTACCESS['kategoria']=="10" || $HTACCESS['kategoria']=="30" || $HTACCESS['kategoria']=="1" || $HTACCESS['kategoria']=="9" || $HTACCESS['kategoria']=="16") { $SQL="`id`='{$HTACCESS['item']}' AND `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$HTACCESS['kategoria']}' AND `dzialB`='{$HTACCESS['podkategoria']}'"; } else { $SQL="`id`='{$HTACCESS['item']}' AND `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$HTACCESS['kategoria']}' AND `dzialB`='{$HTACCESS['podkategoria']}' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."')"; } } else { # zapytanie o ilosc tekstow dla strony glownej ($MENU['index']), kategorii i podkategorii # if($HTACCESS['kategoria']>0) { $dzialA=$HTACCESS['kategoria']; if($HTACCESS['podkategoria']>0) { $dzialB=$HTACCESS['podkategoria']; } else { $dzialB=0; } } else { $dzialA=$MENU['index']; $dzialB=0; } # warunek dla aktualnosci i zapowiedzi # if($HTACCESS['kategoria']=="2" || $HTACCESS['kategoria']=="10" || $HTACCESS['kategoria']=="30" || $HTACCESS['kategoria']=="1" || $HTACCESS['kategoria']=="9" || $HTACCESS['kategoria']=="16") { $SQL="`akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$dzialA}' AND `dzialB`='{$dzialB}'"; } else { $SQL="`akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `dzialA`='{$dzialA}' AND `dzialB`='{$dzialB}' AND `dataA`<='".time()."' AND (`dataB`='0' OR `dataB`>='".time()."')"; } } if(!isset($HTACCESS['dzial'])) { # ilosc danych # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); list($RESULT)=mysql_fetch_row($pozycje_2); if($RESULT>0) { # jeden tekst, dla braku wiekszej ilosci # if($RESULT<2 && $INCALENDAR<1) { # pobieranie pozycji # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `modul`, `tytul`, `opis`, `tekst`, `dataA`, `dataB` FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `id` DESC LIMIT 1"; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); list($id,$modul,$tytul,$opis,$tekst,$dataA,$dataB)=mysql_fetch_row($pozycje_2); # zdjecia # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_3="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`='1' ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_4=mysql_query("$pozycje_3") OR die(mysql_error()); list($PHOTOS)=mysql_fetch_row($pozycje_4); # pozostale pliki # $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_5="SELECT COUNT(`id`) FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`!='1' ORDER BY `id` DESC"; $pozycje_6=mysql_query("$pozycje_5") OR die(mysql_error()); list($FILES)=mysql_fetch_row($pozycje_6); # tytul dla H1 i/lub header # $htmlH1pozycja=$tytul; # ukladanie pozycji # $tekst=html_entity_decode("$tekst"); $tekst=Teksty(array("textarea", "$tekst", "w3")); if(strlen("$opis")>0) { $htmlPozycja .="

  "; $htmlPozycja .=""; $htmlPozycja .=$opis; $htmlPozycja .=""; $htmlPozycja .="

  "; } if(strpos(strtolower("$tekst"), "

  ") === false && strpos(strtolower("$tekst"), ""; $htmlPozycja .=$tekst; $htmlPozycja .="

  "; } else { $htmlPozycja .=$tekst; } if($FILES>0) { $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_5="SELECT `id`, `rodzaj`, `katalog`, `plik`, `tytul` FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`!='1' ORDER BY `id` ASC LIMIT {$FILES}"; $pozycje_6=mysql_query("$pozycje_5") OR die(mysql_error()); while(list($Fid,$Frodzaj,$Fkatalog,$Fplik,$Ftytul)=mysql_fetch_row($pozycje_6)) { $Frozszerzenie=Obrazki(array("rozszerzenie", "$Frodzaj", "koncowka")); $htmlPozycjaFiles[$Fid]['rozszerzenie']=$Frozszerzenie; $htmlPozycjaFiles[$Fid]['katalog']=$Fkatalog; $htmlPozycjaFiles[$Fid]['plik']=$Fplik; $htmlPozycjaFiles[$Fid]['tytul']=$Ftytul; unset($Frozszerzenie); } unset($Fid,$Frodzaj,$Fkatalog,$Fplik,$Ftytul); } unset($FILES); if($PHOTOS>0) { $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_5="SELECT `id`, `rodzaj`, `katalog`, `plik`, `tytul` FROM `sp_pliki` WHERE `akt`>'0' AND `lang`='{$LANGUAGE}' AND `modul`='0' AND `pozycja`='{$id}' AND `rodzaj`='1' ORDER BY `id` ASC LIMIT {$PHOTOS}"; $pozycje_6=mysql_query("$pozycje_5") OR die(mysql_error()); while(list($Fid,$Frodzaj,$Fkatalog,$Fplik,$Ftytul)=mysql_fetch_row($pozycje_6)) { $Frozszerzenie=Obrazki(array("rozszerzenie", "$Frodzaj", "koncowka")); $htmlPozycjaFotos[$Fid]['rozszerzenie']=$Frozszerzenie; $htmlPozycjaFotos[$Fid]['katalog']=$Fkatalog; $htmlPozycjaFotos[$Fid]['plik']=$Fplik; $htmlPozycjaFotos[$Fid]['tytul']=$Ftytul; unset($Frozszerzenie); } unset($Fid,$Frodzaj,$Fkatalog,$Fplik,$Ftytul); } # daty # $htmlPozycjaDataA=$dataA; $htmlPozycjaDataB=$dataB; # moduly # if($modul>0) { if(is_dir("admin/modules")) { if($handle=opendir("admin/modules/")) { while(false!==($dir=readdir($handle))) { if(is_file("admin/modules/$dir/Settings.php")) { include("admin/modules/$dir/Settings.php"); if($MODULES['number']==$modul) { include("admin/modules/$dir/Module.php"); $htmlPozycjaModules .=$htmlMODULE; break 1; } unset($htmlMODULE); unset($MODULES); } } closedir($handle); unset($dir); } unset($handle); } } # koniec # unset($id,$modul,$tytul,$opis,$tekst,$dataA,$dataB); include("_template_article.html"); } # archiwum danych # if(($RESULT>1) || ($RESULT<2 && $INCALENDAR>0)) { # warunek dla ksiegarni # if(($HTACCESS['kategoria']=="5" || $HTACCESS['kategoria']=="13" || $HTACCESS['kategoria']=="54") && ($INCALENDAR<1)) { $SITE['archive']=15; } # sortowanie # if($HTACCESS['kategoria']=="3") { $ORDER="DESC"; } else { $ORDER="DESC"; } $SETTINGS['mysql']++; $pozycje_1="SELECT `id`, `dzialA`, `dzialB`, `tytul`, `opis`, `tekst`, `dataA` FROM `sp_dane` WHERE {$SQL} ORDER BY `dataA` {$ORDER} LIMIT ".Urle(array("paginacja", "$RESULT", $HTACCESS['opcja'], "", "limit")).",".$SITE['archive']; $pozycje_2=mysql_query("$pozycje_1") OR die(mysql_error()); while(list($id,$dzialA,$dzialB,$tytul,$opis,$tekst,$dataA)=mysql_fetch_row($pozycje_2)) { $unique="{$dataA}{$id}"; $htmlPozycja[$unique]['id']=$id; $htmlPozycja[$unique]['dzialA']=$dzialA; $htmlPozycja[$unique]['dzialB']=$dzialB; $htmlPozycja[$unique]['tytul']=$tytul; $htmlPozycja[$unique]['opis']=$opis; $htmlPozycja[$unique]['tekst']=$tekst; $htmlPozycja[$unique]['dataA']=$dataA; unset($unique); } unset($ORDER,$id,$dzialA,$dzialB,$tytul,$opis,$tekst,$dataA); include("_template_archive.html"); } } elseif(($dzialA=="1" || $dzialA=="2" || $dzialA=="3" || $dzialA=="9" || $dzialA=="10" || $dzialA=="11" || $dzialA=="16" || $dzialA=="30" || $dzialA=="31") && ($dzialB=="0" || $dzialB=="")) { # warunek dla strony glownej # include("_template_article.html"); } else { # brak pojedynczego tekstu lub wiekszej ilosci tekstow w kategorii, podkategorii # if($INCALENDAR>0) { $htmlH1pozycja=$htmlH1kategoria; $htmlPozycja .="

  {$TRANS['038']}

  "; include("_template_article.html"); } else { header("Location: 404.html"); exit; } } } elseif($HTACCESS['dzial']=="szukaj") { include("_template_szukaj.html"); } elseif($HTACCESS['dzial']=="biuletyn") { include("_template_biuletyn.html"); } elseif($HTACCESS['dzial']=="zdjecia") { $SITE['archive']=45; include("_template_zdjecia.html"); } # koniec # unset($dzialA,$dzialB,$SQL,$RESULT,$MENU,$LANGUAGE,$HTACCESS,$INCALENDAR); ?>